3332. 19 maj 2021

Vilken yogaform passar mig?

Yogan är minst 5000 år gammal och härstammar från Indien med rötter både ur hinduismen och buddismen. Det är kanske därför det har hunnit utvecklas en mängd olika typer av yogaformer. Det sägs att yogan uppkommit efter att ha observerat djurens rörelsemönster och genom att meditera började man även observera hur kroppens flödande energi gick genom olika energikanaler och bildade så kallade energicentra. Syftet med yoga är att hålla sinnet koncentrerat medan du utför olika rörelsemönster.

4 grundtankar med yoga:

 • Själen
 • Karma
 • Frihet
 • Insikt

Under 200-talet e.Kr utvecklades det vi idag kallar för klassisk yoga. Då utformade Patanjalis sitt klassiska verk ”hans åttafaldiga väg” som består av följande delar:

 • Moralisk disciplin (yama)
 • Återhållsamhet (niyama)
 • Kroppsställning (asana)
 • Andningsreglering (pranayama)
 • Bortdragande från sinnesintryck (pratyahara)
 • Koncentration (dharana)
 • Meditation (dhyana)
 • Extas (samadhi)

Den moderna yogan har sin startpunkt år 1893 när den indiske gurun Swami Vivekansa besökte religionsparlamentet i Chicago vilket också leder till att yogan börjar sprida sig utanför Indiens gränser och läras ut öppet. Så om du ännu inte har hunnit bli en sann Yogi och hittat din väg, är det helt förståeligt! Det är en ocean av olika yogaformer därute. Därför har vi sammanställt en kortare guide på några av de vanligaste formerna av Yoga.

7 POPULÄRA YOGAFORMER

HATHA YOGA: Detta är grunden för många yogaformer. Den bygger på fysiska övningar och asanas (kroppsställningar). Här skapar du balans i dina sinnen och kontrollerar kroppens livsenergi, prana, genom övningar och andningstekniker.

ASHTANGA VINYASA YOGA: Andningsövningarna är centrala i denna yogaform och med andningen skapar du vinyasor vilket är dynamiska rörelsesekvenser som är synkroniserade med andningen.

POWER YOGA: Påminner om ashtanga vinyasa yoga men har en friare ordningsföljd av positionerna. I denna yogaform fokuserar du på styrka, smidighet, flexibilitet och balans i kombination med andning.

BIKRAM YOGA: Har 26 fasta asanas (kroppsställningar) och två andningsövningar som utövas i ett varmt rum. Värmen hjälper till att mjuka upp muskler och leder vilket resulterar i att du kommer djupare in i positionerna samtidigt som skaderisken minskar.

YIN YOGA: Är en lugn form av yoga där du håller positionerna en längre tid, ca 3 till 5 minuter. Fokus i Yin yoga är att vara i ”yin” kraften, den feminina kraften, till kontrast mot ”yang” kraften som är den maskulina, och som vi är i mycket till vardags. Yin yoga är en lättare fysisk yogaform som stretchar bindväv samtidigt som den stillar sinnet. Här använder du ofta filtar och bolsters som hjälpmedel.

TANTRAYOGA: Likt Hathayoga arbetar du med livsenergin, prana. Genom speciella övningar ska du lära dig kontrollera och rikta energi. Här vill du balansera den manliga och kvinnliga aspekten i människan.

MEDICINSK YOGA:  En rehabiliteringsform som kommer från Mediyoga. Här försöker du bygga upp en balans mellan det fysiska och psykiska genom rörelser, vila, andning och meditation. Detta är en yogaform som är mjuk, återhämtande och läkande.

Hur många yogaformer och stilar det finns runt om i världen är svårt att säga, då det uppkommer nya hela tiden. Men utöver de vi nämnt ovan finns det även gravidyoga, mindfullness yoga, kundaliyoga och många fler.

YOGATILLBEHÖR