Integritetspolicy

Träningsgrossisten.se är personuppgiftsansvarig. Vi har tagit fram denna policy för skydd av personuppgifter för att informera dig om hur vi på behandlar de personuppgifter vi har mottagit om dig.

Våra kontaktuppgifter ser du nedan:

Träningsgrossisten.se
Box 2052
250 02 Helsingborg

Organisationsnummer: 556088-9734
E-post kundtjänst: hej@traningsgrossisten.se
Telefon kundtjänst: 010-498 48 81

Vi på Träningsgrossisten.se tar väl hand om och respekterar dina personuppgifter och delar dem aldrig vidare om inte du har gett oss samtycke till detta, eller om det inte finns någon annan rättslig grund för detta. Det kan till exempel röra sig om Träningsgrossisten.se’s uppfyllelse av ett rättsligt åtagande eller ett avtal med dig. Vi kommer aldrig sälja personuppgifter vidare till tredje part.

Vår policy är att uteslutande använda dina personuppgifter för att ge dig den bästa och mest relevanta köpupplevelsen på vår webbsida. Vi gör allt för att säkerställa att du ska få insyn i användningen av dina uppgifter.

I denna personuppgiftspolicy beskrivs hur Träningsgrossisten.se (”vi”) samlar in och använder de personuppgifter du lämnar efter dig eller anger när du besöker vår webbplats och använder våra olika tjänster och funktioner.


1. Insamling av personuppgifter
2. Användning av personuppgifter, ändamål och grund för behandlingen
3. Samtycke
4. Lagring av personuppgifter
5. Säkerhet
6. Dina rättigheter
7. Länk till andra webbplatser
8. Ändringar av personuppgiftspolicyn
9. Kontakt


1. Insamling av personuppgifter

Vi informerar dig innan vi samlar in dina personuppgifter. Dina personuppgifter gör det möjligt för oss att ge dig en bra och relevant service. När du är kund hos Träningsgrossisten.se accepterar du den behandling av dina personuppgifter som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

Den omfattar:
Uppgifter som används för att kunna leverera varor från Träningsgrossisten.se

När du upprättar en profil eller genomför ett köp anger du själv uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-post och om du handlar som privatkund eller företag. Dessa uppgifter används för att vi ska kunna levererar varor till dig och för att kunna informera dig om eventuella ändringar eller förseningar i leveransen. Uppgifterna används också vid produktåterkallande eller övriga lagstadgade villkor i förhållande till de varor du har köpt.

Det framgår av relevanta formulär på webbplatsen om personuppgifterna är obligatoriska eller ej. De fält som är obligatoriska markeras med en asterisk (*). Om du väljer att inte ange de obligatoriska uppgifterna kan det leda till att du inte kan ta emot varor från Träningsgrossisten.se eller använda dig av våra förmåner och tjänster.
Om du anger personuppgifter om andra personer än dig själv, uppmanar vi dig till samtycke från dessa personer innan uppgifterna tillhandahålls oss.

Uppgifter om köp och leverans av varor och tjänster

Vi använder dina personuppgifter för att anpassa din köpupplevelse och för att kunna identifiera dina favoritprodukter och se till att du mottar de mest relevanta produktrekommendationerna och meddelandena från Träningsgrossisten.se.

Andra uppgifter som du själv tillhandahållit på webbplatsen

Andra uppgifter som du har lämnat på webbplatsen används endast för att du ska få relevanta produktrekommendationer och relevant information.

2. Användning av personuppgifter, ändamål och grund för behandlingen

Vi samlar in och använder personuppgifter i samband med de funktioner och ändamål som beskrivs nedan. Personuppgifter kan även komma att behandlas för andra ändamål om vi är berättigade eller skyldiga till det enligt gällande lagstiftning.

Vi använder dina personuppgifter för att säkerställa att du får den bästa möjliga upplevelsen hos Träningsgrossisten.se. Som kund hos oss godkänner du hur vi behandlar dina personuppgifter, vilket du kan läsa mer om i det här avsnittet:

• Dina grundläggande personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) används i samband med beställning och leverans av dina varor. Endast ditt namn, adress och telefonnummer lämnas ut till det bud som utför leveransen. Budet har endast tillgång till ditt namn och din adress under själva leveransen.

• I samband med ditt köp uppger du dina kortuppgifter. Vi lagrar inte hela kortinformationen. Kortet behandlas av betalningshanteraren Bambora AB (Box 17026, 104 62 Stockholm org.nr: 556233-9423) som är personuppgiftsansvarig.

• Dina grundläggande personuppgifter och kundtjänstförfrågningar registreras och lagras i SuperOffice. Dessa blir lagrade i SuperOffice datamiljöprogramvara. Dessa uppgifter lagras i EU.

• Ditt beteende på Träningsgrossisten.se registreras för att skapa en beteendeanalys med hjälp av statistik från Google Analytics. Om du är inloggad på vår webbplats använder vi Google Analytics för att spara händelser tillsammans med ditt kund-ID. Ditt kund-ID kan inte kopplas till dina personuppgifter av Google. Denna statistik lagras i Googles datamiljöprogramvara och inom EU.

Google Tag Manager används för att samla in och behandla uppgifter om beteende. Ditt kund-ID skickas inte till andra företag än Google.

• Ditt beteende och dina inköp kommuniceras i anonymiserad form till Facebook i marknadsföringsändamål. Facebook kan inte koppla några av dessa uppgifter till dina personuppgifter.

• Ditt beteende på webbplatsen, det vill säga var du har klickat och var på sidan du varit spåras med hjälp av Google.com. Inga personligt identifierbara uppgifter behandlas, lagras eller lämnas ut i denna spårning.

3. Samtycke

När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta oss via e-post eller telefon (se kontaktuppgifter i avsnitt 9 nedan).
Om du återkallar ditt samtycke kommer vi sluta att behandla dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att fortsätta behandlingen eller lagringen av personuppgifterna på annan grund enligt gällande lagstiftning. Återkallandet av ditt samtycke påverkar inte vår lagliga rätt av behandling som ägt rum före återkallandet av samtycket.

Samtycke till marknadsföring via e-post eller sms kan alltid återkallas genom att kontakta oss på telefon eller via mail.

4. Lagring av personuppgifter

I regel lagrar vi dina personuppgifter i 5 år efter det att du senast handlade hos på Träningsgrossisten.se. I vissa fall lagras de längre eftersom garantiperioden kan gälla i upp till 10–15 år. Vi lagrar dina uppgifter för att säkerställa att du får en så bra kundupplevelse som möjligt när du återkommer för att handla hos oss.
Vi lagrar även dina fakturor i 5 år i enlighet med bokföringslagen.

5. Säkerhet

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa en tillräcklig säkerhetsnivå. Vi gör därmed vårt bästa för att säkerställa kvaliteten och integriteten för dina personuppgifter.

I anslutning till vår IT-utveckling är våra databaser tillgängliga för utvalda utvecklare inom Träningsgrossisten.se, samt vår utvecklingspartner Vertica A/S, org.nr: 26263573, Studsgade 29, 8000 Aarhus C. Databaserna kan innehålla personuppgifter, men databaserna används endast för utveckling av Träningsgrossistens.se´s produkter och tjänster och inte för något annat ändamål.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att få insikt i de personuppgifter om dig som vi samlar in och behandlar, med vissa undantag enligt lag. Du kan göra invändningar mot insamling och vidarebehandling av dina personuppgifter och du har rätt att korrigera dina personuppgifter eller be oss begränsa behandlingen av dessa.
På din begäran raderar vi de personuppgifter vi har registrerade om dig utan onödigt dröjsmål om det inte är så att behandlingen krävs för att kunna uppfylla ett lagkrav, för att slutföra ekonomiska förehavanden, för att genomföra en beställning eller om det är nödvändigt för att kunna besvara en förfrågan från dig.

Om du vill ha dina personuppgifter raderade kontaktar du Träningsgrossisten.se’s kundtjänst på telefon eller e-post. Vi kommer då radera dina identifierade personuppgifter så fort som möjligt och informera dig om detta. Uppgifter om inköp och beteende på internet kommer att anonymiseras och kommer inte att kunna kopplas till dig. En del uppgifter såsom fakturor kommer att behållas enligt bokföringslagen och annan lagstiftning. De uppgifterna kommer inte att användas på något sätt.

När du begär att vi ska radera dina personuppgifter kommer vi också att stänga ner ditt konto, vilket innebär att du inte längre kan använda alla funktioner på Träningsgrossisten.se.

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina registrerade uppgifter utlämnade i ett strukturerat och maskinläsbart format, samt rätt att begära att vi överför dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

För att be oss lämna ut dina personuppgifter ska du kontakta kundtjänst. Du kommer då få tillgång till dina uppgifter inom 30 dagar i ett maskinläsbart format.
Vill du utnyttja dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta kundtjänst. I samband med förfrågningar angående dina rättigheter ber vi dig att tillhandahålla oss med tillräckligt med information så att vi kan identifiera dig och behandla din förfrågan, vilket innebär ditt fullständiga namn och din e-postadress. Vi besvarar din förfrågan så snart som möjligt och senast inom en månad.

Om du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter eller de ändamål för vilka vi behandlar uppgifterna är du välkommen att kontakta oss. Du kan även lämna ett klagomål till:

Datainspektionen
Drottninggatan 29, plan 5
104 20 Stockholm
Telefon 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

7. Länkar till andra webbplatser m.m.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på andra webbplatser (tredje parts webbplatser) eller för de rutiner sådan tredje part har för insamlande och behandling av personuppgifter. När du besöker en tredje parts webbplats bör du läsa den webbplatsens personuppgiftspolicy och andra relevanta riktlinjer.

8. Ändringar av personuppgiftspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna personuppgiftspolicy grundat på betydande ändringar i lagen, nya tekniska lösningar, nya eller förbättrade funktioner eller för att förbättra webbplatsen.

9. Kontakt

Om du vill uppdatera, korrigera eller radera de personuppgifter vi har registrerade om dig eller om du har några frågor kring denna personuppgiftspolicy, kontakta oss enligt nedan:

Träningsgrossisten.se
Box 2052
250 02 Helsingborg

Organisationsnummer: 556088-9734
E-post kundtjänst: hej@traningsgrossisten.se
Telefon kundtjänst: 010-498 48 81